bespojni prijenos


bespojni prijenos
connectionless service
* * *
• connectionless service

Hrvatski-Engleski rječnik. 2013.